lagu karaoke

Love Song Orginal Mandarin 1

Love Song Orginal Mandarin Karaoke Vol 1 :

 1. Cai Cien Wo Te Ai Zen
 2. Cai Cien Wo Te Sing
 3. Che Che Ti Ten
 4. Ching Zen Te Yen Lei
 5. Cuo Ye Sing Chen
 6. He Ze Cin Cai Lai
 7. Lan Se Te Mung
 8. Mu Ching Ning Cai He Fan
 9. Pu Zu Kue Chih
 10. Si Yang Si Chen
 11. Sing Sen Lei Hen
 12. U Yen Te Cie Ci
 13. Wei Se Chi Luo Siang
 14. Ye Liang Tai Piau Wo Te Sing

Comments

Got something to say?

You must be logged in to post a comment.